“Waarom waarom?”

Juist in deze tijden blijken de verschillen goed naar voren te komen tussen ondernemers, managers, vaklieden en inspirators. Over het algemeen zijn het de florerende ondernemers die weten wat ze doen, die weten hoe ze het moeten doen, maar vooral die weten waarom ze het doen. Met name de drijfveer ‘waarom’, gedragen door de gehele organisatie, blijkt een bron van succes.

Analyses

Met betrekking tot markt- en concurrentieanalyses is het beter gesteld. In 58% van de gevallen is er een markt- en / of concurrentie analyse gemaakt. Voorbereiding is het halve werk denken vele ondernemers en zo zal het ook zijn bij de start-ups. Daar waar vroeger ‘gewoon doen’ het uitgangspunt was om later eens te kijken waar we staan is een marktanalyse nuusance geworden vooraleer er gestart wordt. Goed nieuws dus.

Waardepropositie

De volgende stap is nu, uit die analyses gecombineerd met de juiste drijfveren, een waardepropositie te bieden die een dusdanig onderscheidend vermogen geeft dat de ondernemer eruit springt. Doorvragend op dit onderwerp kwam The Blue Hour tot de conclusie dat hier voor de gemiddelde MKB-er werk aan de winkel is. Onderscheid is waar het om draait. Immers alleen dan is de veel gehoorde klacht uit het onderzoek dat er (te)veel competitie is en klanten steeds minder bereid zijn voor een (uitwisselbaar) product of dienst te betalen veel minder aan de orde.

Waarom

Een zwaar wegend voordeel is dat het beantwoorden van de vraag “waarom u iets doet” altijd de start is van een kwalitatief gesprek. Het is een begrijpelijk en inspirerend gegeven welke, verteld vanuit passie, altijd gehoor vind bij de ontvanger. Dat is fijn op het moment dat er een potentiële nieuwe klant tegenover u zit, maar het is minstens zo fijn als die passie gedeeld wordt door de medewerkers. Dezelfde medewerkers die in welke hoedanigheid dan ook een inspirerend verhaal kunnen vertellen tegen hun eigen omgeving.

Concluderend

Concluderend ziet The Blue Hour ‘huiswerk’ voor de ondernemer. Stel uzelf eens de volgende vragen:
“Waarom ben ik ooit met deze onderneming begonnen?”
“Waarom lag hier mijn passie en wat wilde ik bereiken?”
“Weten uw medewerkers wel wat uw passie is of heeft u een te grote afstand met hen om dit duidelijk te maken?”
“Weet u uw passie over te brengen tijdens een verkoopgesprek of vertelt u potentiële klanten vooral wat u doet en hoe u het doet?”