Het delen van kennis als basis voor een gesprek.

Samen met u creëren wij een marktonderzoek waaraan nieuwe of huidige klanten deelnemen. De uitkomsten van het marktonderzoek worden door middel van een benchmark rapport gepresenteerd.

%

deelname onderzoek

%

meer kans op sales

€ gemiddelde omzet

Ons stappenplan

De kans op sales conversie op basis van onze afspraken is hoog. Gemiddeld neemt 40% van de doelgroep deel aan onderzoek (deelname is afspraak). Bovendien geven onze klanten aan, dat 47% van de afspraken resulteert in een nieuwe klant of upsell.

Stap 1: Strategische sessies

Samen met uw team nemen we door middel van strategische sessies uw propositie onder de loep en vormen dit tot een inspirerend marktonderzoek.

Het onderwerp van het marktonderzoek is veelal divers zoals: onderzoek onder prospects, onderzoek onder huidige klanten of internationaal onderzoek.

Door middel van deskresearch in onze databases stellen we zorgvuldig de doelgroep met potentiële deelnemers samen en kunnen we starten met het marktonderzoek.

Stap 2: Start onderzoek

Onderzoekers van The Blue Hour benaderen namens uw organisatie potentiële klanten en/of huidige klanten en vragen om deelname aan het marktonderzoek. Gemiddeld doet bijna 40% van uw doelgroep mee aan marktonderzoek en vrijwel alle deelnames resulteren in een afspraak.

Deelnemers worden naar een online landingspagina verwezen waarbij alle communicatie en pagina’s conform uw unieke huisstijl zijn ingericht.

Stap 3: Rapport & afspraak

Nadat een deelnemer uw marktonderzoek heeft voltooid, wordt er een volledig gepersonaliseerd benchmark rapport gemaakt in uw huisstijl. Met het benchmark rapport kan uw respondent zich vergelijken met andere geanonimiseerde deelnemers.

Voor de overhandiging van het rapport aan uw respondent maken wij een persoonlijke afspraak voor u en de deelnemende gesprekspartner.

De afspraak wordt ervaren als een adviesgesprek in plaats van een verkoopgesprek, desalniettemin geven onze klanten aan dat er in 47% van de gevallen een samenwerking zal ontstaan.

Stap 4: Sales support & dashboard

Na het benchmark rapport en het maken van de afspraak, houdt ons werk niet op. Alle behaalde prestaties van het marktonderzoek en uw salesteam worden real time en online bijgehouden in een door ons ontwikkeld dashboard. U kunt actuele feedback van uw accountmanagers zien alsmede het rendement op uw investering.

Wat klanten over onze afspraken zeggen.