Wat zijn de succesfactoren van een optimale commerciële strategie?

Reden voor onderzoek

Managers en directieleden zijn hun commerciële strategie drastisch aan het veranderen. Dat is één van de interessante ontwikkelingen die wij zien op basis van ons eerdere onderzoek onder ruim 450 managers en directeuren met sales en/of marketing verantwoordelijkheid.

De gegevens in het onderzoek laten een rode draad zien: men richt zich in toenemende mate op manieren om sneller (potentiële) rendabele klanten te identificeren. Hiermee wordt voorkomen dat er tijd wordt verspild aan klanten met weinig waarde. Zo vindt er een verschuiving plaats in de commerciële strategie van organisaties. Men geeft steeds meer de voorkeur aan een beperkt aantal strategische afspraken met zeer hoge potentie, in plaats van grote hoeveelheden ‘leads’ en afspraken.

Nieuwsbrieven worden nauwelijks nog verstuurd en callcenters worden steeds minder ingezet. We zien een toename in het gebruik van marktinformatie en zorgvuldig vooronderzoek (account based sales & marketing). Bovendien worden steeds meer basale commerciële processen geautomatiseerd en krijgt artificiële intelligentie een steeds prominentere rol in klantcontact, voorspellen van gedrag en data analyse.

De keuze om commercieel strategisch te werk te gaan in plaats van elke kans na te jagen lijkt evident, maar wat betekent dat voor de manier waarop uw sales en marketingafdeling te werk gaat? Wat is de rol van intelligente techniek en wat zijn de innovaties op dit gebied? Loopt uw organisatie in deze ontwikkelingen voor of juist achter in vergelijking met uw omgeving?

Om inzicht te krijgen in deze vraagstukken verricht The Blue Hour een benchmark onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe managers en directeuren hun commerciële strategie optimaliseren en wat de succesfactoren zijn.

Deelname aan dit onderzoek geeft u inzicht in hoe verschillende organisaties hun commerciële strategie optimaliseren en identificeert de succesfactoren. Dit kan u helpen om uw eigen strategie op dit gebied vorm te geven en een leidende positie in te nemen.

Onderwerpen

  • Welke nieuwe technieken zetten de koplopers in?
  • Hoe werken sales en marketing optimaal samen?
  • Op welke manier is de ROI van een salesafspraak te beïnvloeden?
  • Wat wordt de rol van data en marktinformatie?
  • Hoe draagt leadkwalificatie bij aan hogere conversie?
  • Welke trends kunnen we de komende jaren verwachten?

Voordelen bij deelname:

persoonlijke afspraak

U krijgt een persoonlijke presentatie van het benchmark rapport door onze specialist bij u op locatie.

vergelijken met uw omgeving

De specialist overhandigt het benchmark rapport met uw antwoorden en de antwoorden van uw peers.

periodieke updates

U krijgt van ons periodieke updates over de resultaten uit ons benchmark onderzoek toegestuurd.

Deelnemen aan het onderzoek

Bij deelname aan de online enquête, ontvangt u van ons het benchmarkrapport waarmee u zich gemakkelijk kunt vergelijken met andere geanonimiseerde deelnemers.

Het benchmark rapport wordt door middel van een persoonlijke afspraak aan u gepresenteerd en besproken door een specialist van The Blue Hour. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Met deze resultaten kunnen we uw rapport samenstellen.Deelnemers die u voorgingen