Hoe borgen organisaties een

toekomstbestendige commerciële strategie ?

Onderzoek

Technologie zoals AI

Het commerciële landschap veranderd. Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op: datamining door middel van Linkedin scrapers is een algemeenheid geworden, basale commerciële processen worden geautomatiseerd met sales-marketing automation software, afspraken worden virtueel gevoerd en de gigantische impact van AI op sales en marketing is pas recent duidelijk geworden (denk aan voorspellende klantbehoefte, interactie met klanten en analyseren van de CRM database).

Commerciële strategie

Naast nieuwe technologische ontwikkelingen vindt er ook een verschuiving plaats in de commerciële strategie van organisaties. We zien een toename in het gebruik van marktkennis en zorgvuldig vooronderzoek (account based marketing en data driven selling). Men geeft steeds meer de voorkeur aan een beperkt aantal kwalitatieve afspraken met zeer hoge potentie, in plaats van grote hoeveelheden ‘leads’ en afspraken. Salesteams hebben steeds minder capaciteit dus men richt zich in toenemende mate op manieren om sneller potentiële kansen te identificeren. Het is niet voor niets dat de Sales Velocity belangrijker wordt dan de sales en marketingpipeline.

Mensenwerk
Laten we de menselijke factor niet vergeten. De vraag is niet alleen hoe technologie en strategie kan worden ingezet om de efficiëntie te verhogen, maar ook hoe deze kan worden gebruikt om diepere en meer betekenisvolle relaties met klanten op te bouwen. Thought leadership en het delen van kennis in plaats van korting. We zien het vaak terug in ons onderzoek: “we moeten minder proberen te verkopen en beter gaan luisteren naar de klant” Het lijkt contra intuïtief maar we begrijpen allemaal wat er wordt bedoeld.

Benchmarkonderzoek
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw organisatie? Past u ze reeds bewust toe? Hoe implementeren uw teams de nieuwe technologieën? Welke strategie hanteert u ten opzichte van uw omgeving? Welke stappen zetten organisaties de komende jaren? Om inzicht te geven in de bovenstaande onderwerpen verricht The Blue Hour benchmark onderzoek onder ruim 450 sales- en marketingverantwoordelijken.
Door uw deelname aan het onderzoek kunt u met de uitkomsten van het onderzoek mogelijk uw eigen commerciële strategie verbeteren. Bovendien krijgt u inzicht in de manier waarop uw collega-managers en directieleden omgaan met de ontwikkelingen op sales- en marketinggebied.

Onderwerpen

  • Artificiële Intelligentie;
  • De samenwerking tussen marketing en sales;
  • Return Of Investment van een salesafspraak;
  • Belang van data en marktinformatie;
  • Leadkwalificatie en een hogere conversie;
  • Belangrijke trends.

Voordelen bij deelname:

persoonlijke afspraak

U krijgt een persoonlijke presentatie van het benchmark rapport door onze specialist bij u op locatie.

vergelijken met uw omgeving

De specialist overhandigt het benchmark rapport met uw antwoorden en de antwoorden van uw peers.

periodieke updates

U krijgt van ons periodieke updates over de resultaten uit ons benchmark onderzoek toegestuurd.

Deelnemen aan het onderzoek

Bij deelname aan de online enquête, ontvangt u van ons het benchmarkrapport waarmee u zich gemakkelijk kunt vergelijken met andere geanonimiseerde deelnemers.

Het benchmark rapport wordt door middel van een persoonlijke afspraak aan u gepresenteerd en besproken door een specialist van The Blue Hour. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Met deze resultaten kunnen we uw rapport samenstellen.Deelnemers die u onder andere voorgingen