Wat is een benchmark?

Een benchmark is Engels voor meetspijker: een spijker die in de grond wordt geslagen zodat de landmeter altijd vanuit een vast referentiepunt kan meten en vergelijken.

De term benchmark werd later vaak gebruikt tijdens kwaliteitsbewaking. Als product of dienst aan bepaalde criteria moet voldoen dan worden die criteria als “benchmark” genomen en gebruikt om te meten of de geleverde producten en diensten daaraan voldoen.

Benchmarking wordt inmiddels gezien als “het zoeken en toepassen van best practices” (R.C. Camp, 1989). De methodiek die wordt gehanteerd (en ook door The Blue Hour wordt toegepast) volgt deze stappen:

Door middel van een vragenset wordt een doelgroep onderzocht (iedere respondent krijgt altijd dezelfde vragen);
Elke respondent wordt afzonderlijk vergeleken met de doelgroep door middel van een benchmark rapport;
Verschillen en overeenkomsten worden geanalyseerd zodat men op basis van inzicht zaken kan verbeteren.
Het vergelijkend onderzoek van The Blue Hour richt zich op markten en is anoniem. Verschillende organisaties worden vergeleken met het gemiddelde in hun markt (de benchmark is het gemiddelde) en op basis van die informatie worden overeenkomsten en verschillen geanalyseerd.

Het door The Blue Hour opgestelde benchmark rapport fungeert als een inhoudelijk gespreksstuk en basis voor eventueel advies door klanten van The Blue Hour.

Uiteraard wordt de inhoud van de benchmark bepaald door de klanten van The Blue Hour. Klik hier voor meer informatie over onze aanpak.