Welke factoren zijn bepalend om zo efficiënt en succesvol mogelijk te innoveren?

Organisaties die hun eigen producten ontwikkelen zijn meer en meer aan het innoveren. Hoewel er druk ontstaat door onder andere de opkomst van snelle scale-ups en een veranderende klantbehoefte, ziet Pezy Group genoeg kansen op het gebied van productinnovatie voor deze organisaties.

Om beter inzicht te krijgen welke factoren bepalend zijn om zo efficiënt en succesvol mogelijk te innoveren, zijn we in samenwerking met The Blue Hour in najaar 2020 gestart met een benchmarkonderzoek.

Op basis van dit onderzoek hebben wij een aantal interessante inzichten opgedaan. Bijvoorbeeld waar de knelpunten op het gebied van productinnovatie liggen. We lichten in deze blog een aantal uitkomsten toe die ook voor uw organisatie kunnen bijdragen aan succesvol innoveren.

Behoefte aan steeds snellere productinnovatie en remming door management

Allereerst viel in dit onderzoek op dat de tijd totdat de geïnnoveerde producten op de markt verschijnen (de zogeheten time-to-market) de aankomende drie jaar wordt gezien als een grote uitdaging. Meer dan de helft van alle respondenten (56%) geeft aan dat sneller innoveren steeds belangrijker wordt. Organisaties zien producten liever gisteren dan vandaag op de markt verschijnen. Oorspronkelijk werd de steeds snellere ontwikkeling van nieuwe producten gezien als een korte trend, maar deze lijkt nu te zijn opgenomen als een vereiste binnen het productinnovatieproces.

Niet alleen planning en time-to-market lijken een uitdaging. Ook strategische keuzes van de organisatie komen naar voren. 52% van de ondervraagden gaf aan geremd te worden in productinnovatie door keuzes vanuit het management. Als organisatie is het dus zinvol om te werken aan een betere aansluiting tussen strategische plannen en de productinnovatie afdeling. Gezien de cijfers is hier dus een verbeterslag te behalen. Zo werk je door aan samen succesvol innoveren.

Organisaties niet voorbereid op circulaire plan van de overheid in 2030

In het programma ‘Nederland Circulair 2050’ is de kabinetsvisie op de circulaire economie neergezet. Het doel is om uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen. In 2030 wil het kabinet een (tussen)doel realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).

De onderzoeksresultaten laten zien dat 58% van de ondervraagden nog niet zo ver zijn. Organisaties vinden duurzaamheid wel belangrijk, maar geven aan onvoldoende kennis te hebben over de doelstelling van de overheid en wat dit betekent voor hun eigen organisatie. Ook geven respondenten aan het vaak nog ver weg is en nog geen prioriteit heeft. Om een voorloper en innovator te zijn op het gebied van circulaire productontwikkeling is het als organisatie dus aan te raden om juist nu te investeren in circulariteit om goed voorbereid te zijn op de plannen van 2030 en 2050.

Marktvalidatie biedt kans om productinnovatie te verbeteren

Het toetsen of een product waarde heeft op de markt wordt ook wel marktvalidatie genoemd. Of de markt welwillend is het geïnnoveerde product te kopen, wordt hier uitgezocht. Dit kan voor veel organisaties een uitdaging zijn, blijkt uit de onderzoeksresultaten. Bijna 2/3e van de ondervraagden (64%) geeft aan dat dit een kwestie is waar winst te behalen valt. Een betere samenwerking tussen sales, marketing en innovators kan ervoor zorgen dat productinnovatie eerder in de markt getoetst kunnen worden. Hier zijn verschillende methoden en technieken voor die door verschillende organisatie nog niet onvoldoende ingezet worden.

Uit de onderzoeksresultaten komt ook naar voren dat maar een heel klein deel (4%) van de respondenten aangeeft dat de beschikbare productiecapaciteit een uitdaging is voor productinnovatie. Geconcludeerd kan worden dat dus voor het overgrote deel van de ondervraagden (96%) productiecapaciteit op dit moment niet gezien wordt als belemmering. Voor deze organisaties geldt dat het zinvol is om meer te focussen op de markt, dan op productietechnieken.

Bron: Pezy Group