Ketenpartijen kunnen samen duurzaamheidsdoelen realiseren

Duurzaam ondernemen. Circulaire economie. Smart Industry. Zeker voor een bedrijf in het kunststof spuitgieten zoals exposant GL Plastics, zijn dit urgente onderwerpen. Echter geldt dat voor veel organisaties. In het Grondstoffen akkoord is immers afgesproken dat de samenleving in 2050 volledig circulair moet zijn en dat we ervoor gaan zorgen dat we in 2030 al halverwege zijn. Dat dit vraagt om een fundamentele transitie is zeker, maar hoe pakken organisaties dit aan?

Volgens Emmo Meijer, boegbeeld van de topsector Chemie, moeten we – als de industrie echt circulair wil worden – bekijken hoe producten uit de chemische industrie, zoals plastics, gerecycled kunnen worden. Meijer stelt in dit kader dat samenwerken in de industrie noodzakelijk is om de doelstellingen te behalen. 1 Deze interessante stelling heeft GL Plastics aangegrepen om in samenwerking met commercieel marktonderzoekbureau The Blue Hour een benchmarkonderzoek op te zetten. Het onderzoek is uitgevoerd onder homogene respondenten en geeft inzicht in het vraagstuk welke concrete acties de industrie kan ondernemen om (gezamenlijk) duurzaam te produceren.

Samenwerken aan duurzaamheid

Dat samenwerking noodzakelijk is om de keten duurzamer te maken, blijkt ook uit het feit dat 70% van de respondenten aangeeft dat producten vaak deels uit halffabricaten van externe partijen bestaan. 60% geeft aan dat het duurzaamheidsaspect zoveel mogelijk wordt verlegd naar leveranciers. Een trend welke ook GL Plastics, als producent van technische halffabricaten van kunststof, kan onderschrijven en is daarin niet de enige. Zo geeft 67% aan hierin een toename te ervaren.

Het begin lijkt er te zijn

Kijkende naar de uitkomst van het benchmarkonderzoek, blijkt dat de deuren voor samenwerking op het gebied van duurzaamheid wel degelijk open staan, aangezien veel organisaties het hoog op de agenda hebben staan. Maar liefst 86% zegt te willen investeren om de eigen processen meer duurzaam te maken. Duurzaamheid is belangrijk voor organisaties, getuige het gemiddelde cijfer van een 7,3. De eerste stappen worden dan ook gemaakt. 40% geeft aan een transformatie te ondergaan om zo duurzaam mogelijk te produceren. Echter geldt voor 27% van de gevallen dat dit alleen mogelijk is bij nieuwe producten of projecten. Als er nieuwe zaken worden opgetuigd, staat duurzaamheid wel bij 59% op één.

Snelle oplossing: afvalproductie reduceren

Toch wordt het duurzaamheidsaspect verdrongen wat betreft de belangrijkste aspecten bij het inkopen en produceren van halffabricaten. Kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en kosten vormen de top drie, waarna duurzaamheid volgt op een vierde plek. Voorlopig lijkt het erop dat de belangrijkste slag geslagen kan worden met de aanpak van fouten in het productieproces. In 59% van de gevallen is dat de reden dat (half)fabricaten worden weggegooid. Organisaties zijn zich daarvan bewust; 93% zet in op de reductie van afvalproductie.

Ook GL Plastics herkent zichzelf hierin. Een van de speerpunten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is materiaal reduceren. Dit wordt onder andere gerealiseerd door bij uitval tijdens de productie de grondstoffen op te vangen en deze vervolgens samen met virgin materiaal te hergebruiken.

De toekomst

Hoe de toekomst er precies uitziet, weet niemand. Uit onderzoek blijkt wel dat het gebruik van rubber en kunststofproducten de komende jaren blijft stijgen.2 Naast het gebruik van duurzame elektriciteit, overstappen op groene waterstoffen en afscheid nemen van fossiele grondstoffen moet er dus ook zeker gekeken worden naar het recyclen van kunststoffen en olie vervangen door biobased grondstoffen bij het productieproces.

Uit het benchmarkonderzoek blijkt dat inmiddels 63% van de deelnemende respondenten aangeeft dat hun producten recyclebaar zijn. De biobased plastics en biologisch afbreekbare producten blijven hierbij nog achter, met respectievelijk bijna 10% en 2,2%. Mogelijk dat dit in de toekomst nog gaat veranderen. GL Plastics probeert middels slimme ontwerpen, producten te realiseren uit recyclestromen en producten te ontwikkelen uit bioplastics. Mogelijk krijgt de spuitgieter in de toekomst meer bijval. Het merendeel van de respondenten geeft immers aan dat digitalisatie en de ontwikkelingen op het gebied van Industry 4.0 zeker kunnen helpen bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelen.

Bron: Kunststoffen Beurs