Kunskapsutbyte som grund för samtal.

Tillsammans med dig skapar vi en marknadsundersökning där nya eller nuvarande kunder deltar. Resultaten av marknadsundersökningen presenteras i en benchmark-rapport.

%

Deltagande i forskning.

%

större chans till försäljning

€ genomsnittlig omsättning

Vår färdplan

Sannolikheten för försäljningskonvertering utifrån våra möten är hög. I genomsnitt 40% av målgruppen deltar i forskningen (deltagandet är en tidsbeställning). Våra kunder uppger dessutom att 47% av mötena resulterar i en ny kund eller en merförsäljning.

Steg 1: Strategiska möten

Tillsammans med ditt team tar vi en närmare titt på ditt förslag i strategiska möten och utformar det till en inspirerande marknadsundersökning.

Marknadsundersökningen har ofta olika föremål, t.ex. forskning bland potentiella kunder, forskning bland nuvarande kunder eller internationell forskning.

Genom skrivbordsforskning i våra databaser kan vi noggrant sammanställa målgruppen av potentiella deltagare och kan börja med Marknadsundersökningar.

Steg 2: Börja forska

Forskare från The Blue Hour kontaktar potentiella och/eller nuvarande kunder för din organisations räkning och ber om att få delta i marknadsundersökningar. I genomsnitt är nästan 40% av din målgrupp deltar i marknadsundersökningar och nästan alla deltaganden resulterar i ett möte.

Deltagarna hänvisas till en landningssida på nätet där all kommunikation och alla sidor utformas i enlighet med din unika stil.

Steg 3: Rapport och utnämning

När en deltagare har genomfört marknadsundersökningen produceras en helt personlig benchmark-rapport i din egen stil. Med hjälp av riktmärke kan din respondent jämföra sig med andra anonyma deltagare.

För att överlämna rapporten till din respondent bokar vi ett personligt möte mellan dig och den deltagande intervjuaren.

Mötet upplevs som ett rådgivningsmöte snarare än ett säljmöte, men våra kunder uppger att det finns mycket arbete att göra under mötet. 47% av fallen samarbete kommer att uppstå.

Steg 4: Försäljningsstöd och instrumentpanel

Efter benchmarkrapporten och bokningen av ett möte slutar vårt arbete inte. Alla resultat av marknadsundersökningen och ditt säljteam följs upp i realtid och online i en instrumentpanel som vi har utvecklat. Du kan se aktuell feedback från dina kundansvariga samt avkastningen på investeringen.

Vad kunderna säger om våra åtaganden säga.