Projekt i Sierra Leone

Den blå timmen har ingått ett partnerskap med Stiftelsen Smartare sjukhus. Smarter Hospital är en icke-vinstdrivande stiftelse och är ett gemensamt initiativ av vänliga läkare med lokal närvaro i Sierra Leone och ett multidisciplinärt team i Nederländerna som tillsammans definierar projekt för att stödja och förbättra den lokala hälso- och sjukvården och barnomsorgen i Sierra Leone.

Bli en långsiktig sponsor!

Det finns flera sätt att bli långtidssponsor. Vi har utformat tre olika abonnemang i samarbete med Smarter Hospital.

Samarbete

Smarter Hospital tror på en värld där duktiga människor kan hjälpa andra människor som ännu inte kan hjälpa sig själva. I samarbete med lokala myndigheter och lokal närvaro kan vi förbättra hälso- och sjukvården och barnomsorgen i Sierra Leone på ett smart och praktiskt sätt. Smarter Hospital-teamet består av olika talanger och färdigheter, till exempel inom hälso- och sjukvård, barnomsorg och IT-expertis.

Stiftelsen Smarter Hospital Foundation arbetar främst med följande:

  • Förbättra vården på sjukhusen i Sierra Leone med läkare, läkemedel, medicinsk utrustning, infrastruktur, utbildning, kunskap och IT.
  • Förbättra grundutbildningen i Sierra Leone genom att förbättra infrastruktur och undervisningsmetoder.
  • Förbättrad barnomsorg i Sierra Leone med fokus på föräldralösa ebola-barn.

Varför Sierra Leone?

Sierra Leone är ett av världens fattigaste länder. Under de senaste åren har landet sakta tagit sig ur en djup depression efter att ha blivit totalt förskjutet och förstört av ett fruktansvärt inbördeskrig som rasade mellan 1991 och 2001. Eftersom inga pengar har investerats i utbildning och hälsovård under årtionden är dessa fortfarande mycket primitiva.

Vem åkte u för?