Projekt i Sierra Leone

Den Blå Time har indgået et partnerskab med den Smarter Hospital Foundation. Smarter Hospital er en non-profit fond og er et fælles initiativ fra venlige læger med lokal tilstedeværelse i Sierra Leone og et tværfagligt team i Holland, der sammen definerer projekter til støtte og forbedring af den lokale sundhedspleje og børnepasning i Sierra Leone.

Bliv en langtidssponsor!

Der er flere måder at blive langtidssponsor på. Vi har designet tre forskellige abonnementer i samarbejde med Smarter Hospital.

Samarbejde

Smarter Hospital tror på en verden, hvor dygtige mennesker kan hjælpe andre mennesker, som endnu ikke er i stand til at hjælpe sig selv. I samarbejde med lokale myndigheder og lokal tilstedeværelse kan vi forbedre sundhedsplejen og børnepasningen i Sierra Leone på en smart og praktisk måde. Smarter Hospital-teamet omfatter forskellige talenter og kompetencer, f.eks. inden for sundhedspleje, børnepasning og it-ekspertise.

Smarter Hospital Foundation arbejder primært med følgende:

  • Forbedring af hospitalernes pleje i Sierra Leone med læger, medicin, medicinsk udstyr, infrastruktur, uddannelse, viden og IT.
  • Forbedring af grundskoleundervisningen i Sierra Leone ved at forbedre infrastrukturen og undervisningsmetoderne.
  • Forbedring af børnepasning i Sierra Leone med fokus på ebola-forældreløse børn.

Hvorfor Sierra Leone?

Sierra Leone er et af de fattigste lande i verden. I de seneste år er landet langsomt kommet ud af en dyb depression, efter at det blev fuldstændig splittet og ødelagt af en forfærdelig borgerkrig, der rasede mellem 1991 og 2001. Fordi der i årtier ikke blev investeret penge i uddannelse og sundhedspleje, er disse områder stadig meget primitive.

Hvem gik u for?