Produktuppdatering

Produktuppdatering

Tesla? Vi har kanske inte skjutit en Tesla upp i rymden, men vi har gjort några fina uppdateringar som vi vill dela med oss av till dig! Förutom dessa uppdateringar planeras fler uppdateringar, t.ex. kombinationen av landningssidor och benchmarkforskning. Vi kommer att hålla...
11% aktivt kallt förvärv?

11% aktivt kallt förvärv?

Missnöje med kalla förvärv Kalla förvärv, eller att vinna nya kunder som ännu inte känner till dig, toppar listan över missnöje i vår undersökning. För att förtydliga: med kalla förvärv menar vi förvärv från befintliga kunder....
"Varför?"

"Varför?"

Motivation Det är just i dessa tider som skillnaderna mellan entreprenörer, chefer, yrkesverksamma och inspiratörer blir tydliga. Generellt sett är det de framgångsrika entreprenörerna som vet vad de gör, som vet hur de ska göra det, men framför allt som vet hur de ska...