Case Telindus och den blå timmen

Case Telindus och den blå timmen

Vårt samarbete inleddes 2014 på PQR. Vi deltog i en undersökning av The Blue Hour och efter diskussionen om vår benchmarkingrapport kom ett samarbete till stånd. Blue Hour's tillvägagångssätt tilltalade oss, eftersom vi tidigare använde...