Story van Conscia en The Blue Hour

Ontdek de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek over organisaties die zich voorbereiden op cyberaanvallen. Samenwerking, kennisdeling en investeringen.

Onderzoek The Blue Hour: 94% van de organisaties rekent op een cyberaanval

In opdracht van Conscia heeft onderzoeksbureau The Blue Hour een uitgebreide studie uitgevoerd naar de manier waarop organisaties omgaan met de dreiging van cyberaanvallen. De resultaten tonen aan dat maar liefst 94% van de ondervraagde organisaties zich bewust is van de mogelijkheid van een cyberaanval en maatregelen treft om zich daarop voor te bereiden. Echter, The Blue Hour benadrukt dat er continu aandacht en investering nodig is in cybersecurity, gegevens- en systeembescherming. Samenwerking en kennisdeling tussen organisaties en overheidsinstanties zijn cruciaal in de strijd tegen cybercriminaliteit. In dit artikel presenteren we de belangrijkste bevindingen van het onderzoek en geven we een overzicht van de huidige situatie op het gebied van cybersecurity.

Belangrijkste bevindingen van het onderzoek

  •  94% van de ondervraagde organisaties houdt rekening met de mogelijkheid van een cyberaanval.
  • Veel organisaties hebben geïnvesteerd in geavanceerde beveiligingssystemen en werknemers getraind om waakzaam te zijn voor verdachte activiteiten.
  • Ondanks de genomen maatregelen is er nog steeds veel ruimte voor verbetering op het gebied van cybersecurity.
  • Samenwerking en kennisdeling tussen organisaties en overheidsinstanties zijn cruciaal om cybercriminaliteit effectief te bestrijden.

Bewustzijn en voorbereiding op cyberaanvallen

Het is bemoedigend om te zien dat bijna alle ondervraagde organisaties (94%) zich bewust zijn van de dreiging van cyberaanvallen. Dit toont aan dat de aandacht voor cybersecurity in de afgelopen jaren is toegenomen en dat organisaties het belang ervan inzien om zich hierop voor te bereiden. Veel bedrijven hebben geïnvesteerd in geavanceerde beveiligingssystemen om hun netwerken en gegevens te beschermen tegen cybercriminelen. Bovendien hebben ze werknemers getraind om waakzaam te zijn voor verdachte activiteiten, zoals phishing-e-mails of ongebruikelijke inlogpogingen.

Noodzaak van continue aandacht en investering

Hoewel het bemoedigend is dat organisaties zich bewust zijn van de dreiging van cyberaanvallen en maatregelen hebben genomen om zich hierop voor te bereiden, benadrukt The Blue Hour dat er nog veel ruimte is voor verbetering. Cybersecurity is een continu proces dat voortdurende aandacht en investering vereist. Organisaties moeten hun beveiligingssystemen regelmatig updaten en testen om ervoor te zorgen dat ze effectief zijn tegen de nieuwste bedreigingen. Daarnaast moeten ze hun werknemers blijven trainen om op de hoogte te blijven van de nieuwste cyberaanvalmethoden en -technieken.

Samenwerking en kennisdeling als sleutel tot succes

Een belangrijk aspect dat uit het onderzoek naar voren komt, is het belang van samenwerking en kennisdeling tussen organisaties en overheidsinstanties. Cybercriminaliteit is een grensoverschrijdend probleem dat niet door één enkele organisatie of instantie kan worden aangepakt. Het is daarom cruciaal dat bedrijven, overheidsinstanties en andere betrokken partijen samenwerken en hun kennis en expertise delen om effectief te kunnen optreden tegen cybercriminelen.

Conclusie

Het onderzoek van The Blue Hour, uitgevoerd in opdracht van Conscia, toont aan dat organisaties zich steeds meer bewust zijn van de dreiging van cyberaanvallen en stappen ondernemen om zich hierop voor te bereiden. Echter, er is nog veel ruimte voor verbetering op het gebied van cybersecurity, en continue aandacht en investering zijn noodzakelijk om de strijd tegen cybercriminaliteit te kunnen winnen. Samenwerking en kennisdeling tussen organisaties en overheidsinstanties vormen hierbij een cruciale factor.

Voor meer informatie over het onderzoek en de resultaten kunt u terecht op de website van Emerce.

Wat was het doel?

Conscia heeft The Blue Hour ingehuurd om een Benchmarkresearch te doen onder hun doelgroep om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken omtrent cybersecurity en de voorbereidingen van organisaties op mogelijke cyberaanvallen. Door middel van dit onderzoek wilde Conscia meer te weten komen over de bewustwording, uitdagingen, en investeringen die organisaties maken in cybersecurity. Het doel was om een beter begrip te krijgen van de markt, de behoeften van hun doelgroep en om hun dienstverlening optimaal af te stemmen op de wensen en eisen van hun klanten. Bovendien helpt het onderzoek Conscia om trends en ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity te identificeren en hun strategie hierop aan te passen.

Wat vond de klant ervan?

Conscia is zeer onder de indruk van het grondige en gedetailleerde cybersecurity-onderzoek uitgevoerd door The Blue Hour. De benchmarkstudie heeft ons niet alleen waardevolle inzichten gegeven in de huidige stand van zaken omtrent cybersecurity en organisatorische voorbereidingen, maar heeft ook geleid tot 50 waardevolle afspraken met potentiële leads. De heldere presentatie van resultaten en praktische aanbevelingen hebben ons geholpen onze dienstverlening beter af te stemmen op de behoeften van onze klanten en ons aanbod aan te passen aan de huidige marktontwikkelingen. Wij bevelen The Blue Hour van harte aan bij organisaties die op zoek zijn naar betrouwbare en inzichtelijke gegevens op het gebied van cybersecurity en andere gerelateerde onderwerpen.

Over Conscia

Conscia staat bekend als 'de mensen die IT mogelijk maken': de ontwerpers van jouw IT-infrastructuur. Wat Conscia uniek maakt, is de grondige kennis van en betrokkenheid bij klanten. Hierdoor kan Conscia de essentiële IT-infrastructuur van klanten ondersteunen met geschikte diensten en oplossingen op het gebied van veilige verbindingen, cyberbeveiliging en hybride cloud.
Resultaten voor Conscia
800

E-mailadressen

50

Vervolgafspraken (sales)

58

Opt-ins