Kædens parter kan nå bæredygtighedsmål sammen

Bæredygtig forretning. Cirkulær økonomi. Smart industri. Især for en plastsprøjtestøbevirksomhed som udstilleren GL Plastics er det presserende emner. Men det gælder for mange organisationer. Det blev trods alt aftalt i Råstofaftalen, at samfundet skal være fuldt cirkulært i 2050, og at vi skal sikre, at vi er halvvejs i 2030. At det kræver en grundlæggende omstilling er sikkert, men hvordan griber organisationerne det an?

Ifølge Emmo Meijer, frontfigur for Top Sector Chemicals, skal vi, hvis industrien virkelig ønsker at blive cirkulær, se på, hvordan produkter fra den kemiske industri, som f.eks. plast, kan genanvendes. I den forbindelse argumenterer Meijer for, at industrisamarbejde er nødvendigt for at nå målene. 1 Dette interessante forslag fik GL Plastics til at udarbejde en benchmarkundersøgelse i samarbejde med det kommercielle markedsundersøgelsesfirma The Blue Hour. Undersøgelsen blev gennemført blandt homogene respondenter og giver indsigt i spørgsmålet om, hvilke konkrete handlinger industrien kan tage for (i fællesskab) at producere bæredygtigt.

Samarbejde om bæredygtighed

At samarbejde er nødvendigt for at gøre kæden mere bæredygtig fremgår også af det forhold, at 70% af respondenterne angav, at produkterne ofte delvis bestod af halvfabrikata fra eksterne parter. 60% angiver, at bæredygtighedsaspektet flyttes så meget som muligt over på leverandørerne. GL Plastics kan som producent af tekniske plasthalvfabrikata også tilslutte sig denne tendens og er ikke alene om at gøre det. 67% angiver f.eks., at den oplever en stigning i denne henseende.

Begyndelsen ser ud til at være der

Når man ser på resultatet af benchmark-undersøgelsen, ser det ud til, at dørene til samarbejde om bæredygtighed er åbne, da mange organisationer har det højt på deres dagsorden. Ikke færre end 86% siger, at de ønsker at investere i at gøre deres egne processer mere bæredygtige. Bæredygtighed er vigtigt for organisationerne, hvilket den gennemsnitlige karakter på 7,3 viser. De første skridt er derfor ved at blive taget. 40% erklærede, at virksomheden var i gang med en omlægning for at producere så bæredygtigt som muligt. I 27%'s tilfælde er dette dog kun muligt med nye produkter eller projekter. Når der oprettes en ny virksomhed, er bæredygtighed dog den vigtigste prioritet for 59%.

Hurtig løsning: reducere affaldsproduktionen

Ikke desto mindre er bæredygtighedsaspektet ved at blive skubbet til side i forhold til de vigtigste aspekter ved indkøb og produktion af halvfabrikata. Kvalitet, leveringssikkerhed og omkostninger er de tre vigtigste, efterfulgt af bæredygtighed på fjerdepladsen. Indtil videre ser det ud til, at den vigtigste kamp kan vindes ved at bekæmpe fejl i produktionsprocessen. I 59% af tilfældene er dette årsagen til, at (halv)forarbejdede produkter kasseres. Organisationer er opmærksomme på dette, og 93% er forpligtet til at reducere affaldsproduktionen.

GL Plastics erkender sig selv i dette. En af spydspidserne inden for virksomheders sociale ansvar (CSR) er at reducere materialeforbruget. Dette sker bl.a. ved at opsamle råmaterialer i tilfælde af produktionsspild og genbruge dem sammen med nyt materiale.

Fremtiden

Præcis hvad fremtiden bringer, er der ingen, der ved. Forskning viser dog, at brugen af gummi- og plastprodukter vil fortsætte med at stige i de kommende år.2 Så ud over at bruge vedvarende elektricitet, skifte til grønne kulbrinter og sige farvel til fossile råstoffer, bør man bestemt overveje at genbruge plast og erstatte olie med biobaserede råstoffer i produktionsprocessen.

Benchmark-undersøgelsen viser, at 63% af de deltagende respondenter nu angiver, at deres produkter kan genbruges. Biobaseret plast og bionedbrydelige produkter er stadig bagud med henholdsvis næsten 10% og 2,2%. Dette kan ændre sig i fremtiden. GL Plastics forsøger at realisere produkter fra genbrugsstrømme og udvikle produkter af bioplast ved hjælp af smart design. Sprøjtestøbning vil måske få mere støtte i fremtiden. Når alt kommer til alt, angiver flertallet af respondenterne, at digitalisering og udviklingen inden for industri 4.0 bestemt kan bidrage til at nå bæredygtighedsmålene.

Kilde: Plastmesse