Conversietijd 3 maal langer in 2015

Conversietijd

In de vorige blog bespraken we de onvrede over conversietijd; de tijdsduur van het leggen van een eerste contact tot tekenen van offerte. Veel respondenten geven aan dat deze gevoelsmatig driemaal langer is ten opzichte van 5 jaar geleden. Dit betekent dat de “salesfunnel”, de denkbeeldige trechter met mogelijke klanten, drie maal groter moet zijn dan 5 jaar geleden voor dezelfde omzet. In veel gevallen is dit te kostbaar om te organiseren met de huidige salescapaciteit omdat dan in veel gevallen drie maal zoveel klantcontacten moet worden gemaakt.

Tijd

We constateren dat twee factoren een belangrijke rol spelen als het gaat om de actieve acquisitie van nieuwe klanten. Ten eerste de uitdaging om “aan tafel” te komen en in de tweede plaats de tijdsduur waarop de klant gewonnen wordt als men eenmaal aan tafel zit. De uitdaging om “aan tafel” te komen wordt vaak niet aangegaan doordat men de potentiële klant niet kan overtuigen om een afspraak te maken.

Dit heeft ten gevolge dat slechts een zeer klein gedeelte van de omzet uit nieuwe klanten het resultaat is van een actieve benadering. Daarnaast ontbreekt veelal de capaciteit om in te spelen op de langere conversietijd van eerste ontmoeting tot tekenen contract. We gaan onderzoeken hoe dit beter kan!

Uw eigen benchmark rapport

Deze blog is gebaseerd op de resultaten van ons doorlopend benchmark onderzoek welke wij uitvoeren onder onze relaties.
Het volledige rapport ontvangen en uw eigen prestaties vergelijken met de groep? Doe dan mee met ons benchmark onderzoek!