Case Telindus en The Blue Hour

Onze samenwerking begon in 2014 bij PQR. We namen deel aan een onderzoek van The Blue Hour zo ontstond na de bespreking van ons benchmark rapport uiteindelijk een samenwerking.

De aanpak van The Blue Hour sprak ons aan, omdat we voorheen gebruik maakten van callcenters. Het resultaat hiervan was dat er afspraken werden gemaakt bij organisaties die uiteindelijk niet zaten te wachten op een verkoopgesprek waardoor de kans op vervolgbusiness laag was. Een tweede effect was dat sales gedemotiveerd raakte bij het opvolgen van dergelijke afspraken. Daarvoor was het tijd voor verandering.

The Blue Hour genereerd afspraken op basis van marktonderzoek. Dat was nieuw voor ons, maar paste goed bij onze strategie. We zochten naar manieren om vooral bij key accounts “aan tafel” te komen op basis van kennis en inhoud. Uiteindelijk zijn er ruim 200 afspraken gerealiseerd met beslissers op basis van het marktonderzoek.{toevoegen % afspraken op C-level of aantal opportunities na eerste afspraak}

In 2017 begon voor mij een nieuw hoofdstuk bij Telindus en ook hier was men gecharmeerd van de aanpak. Telindus investeert continu in innovatie en zocht een manier om deze kennis te delen met haar doelgroep. Noem het “thought leadership”. Het marktonderzoek en uiteindelijk het benchmark rapport maakt het voor onze specialisten mogelijk om een adviserende rol aan te nemen in plaats van een commerciële rol. Dit wordt zeer gewaardeerd door de deelnemers aan ons onderzoek.

Inmiddels zijn er ruim 60 afspraken gemaakt en periodiek delen wij de bevindingen van het marktonderzoek met ruim 250 relaties die door het onderzoek zijn opgedaan. Uiteraard heeft dit geresulteerd in (nieuwe) klanten maar ook een mooie samenwerking tussen de sales- en marketingafdeling van Telindus.

Aanpak

Door middel van deskresearch is er een uitgebreide analyse gemaakt van de doelgroep voor het project. Vervolgens is er een database samengesteld door The Blue Hour met mogelijke deelnemers aan het onderzoek.
Ondertussen heeft het onderzoekteam van Telindus en The Blue Hour een onderzoek samengesteld op basis van vraagstukken uit de markt en kennis van Telindus.